( Betydelsen av verserna är med svart text )

 

2 Mos 27:8

"Altaret skall vara ihåligt, byggt av bräder"...

Tabernaklets altare var en plats där man bar fram offer till Guds ära. Och han hade bestämda idéer om hur det skulle byggas: "Altaret skall vara ihåligt, byggt av bräder." En sten eller metallstruktur skulle varit tung att transportera, medan ett ihåligt träaltare, kunde bäras på stänger och färdas med israeliterna.

 

Bilden av ett mobilt altare, är en påminnelse om, att även om du ska vara en del i en lokal församling, så är du inte bunden till, att tillbe Gud på en särskild plats. Det kan du göra överallt genom, att "ständigt frambära lovsång... en frukt från läppar, som prisar hans namn."

 

Hemma, på jobbet, i mataffären, på gymmet, i klassrummet kan dina dagliga aktiviteter bli "andliga offer, som Gud vill ta emot." 

 

Genom att dela ett ord av uppmuntran, ge av dina tillgångar för, att hjälpa någon med behov, eller fatta ett professionellt beslut, grundat på integritet i stället för vad, som är populärt, ärar du Gud.

 

Jesus sa: "På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen."

En författare säger: "Herren är min chef. Han granskar mig, ger kritik, upphöjelser och degraderingar. Han ger mig en bidragsplan och min sjukförsäkring.

 

Han kan flytta mig.. ändra mina ansvarsområden... utveckla alla mina mål och inriktningar. Jag rapporterar bara till honom.Medan mina uppgifter förändras, så gör inte mitt grundläggande jobb det. Jag är instruerad, att göra hans arbete och vara hans händer och fötter i vilken ställning han är ger mig"

 

Gud välsigne dig...