JOHANNES  UPPENBARELSE

HUVUDTEMAN:

 

TEMA - FÖRKLARING - INNEBÖRD.

Guds allmakt: Gud är suverän. Han står över allt och alla i universum och kan inte jämföras med någon annan auktoritet, vare sig det gäller härskare, myndigheter eller religiösa institutioner. Hans kontroll över historien är total. och hans syfte är, att återförena alla troende i en kärleksfull gemenskap med honom själv.

 

INNEBÖRD: Även om Satans makt kommer, att öka tillfälligt ska vi inte låta oss föras vilse. Gud är allsmäktig och har fullständig kontroll över skeendet. Han kommer, att föra sin familj till ett evigt liv, i trygghet. Eftersom han har en sådan omsorg om oss kan vi tryggt överlämna våra liv till honom.

 

 

JESU ÅTERKOMST: Jesus kom till jorden första gången, som ett lamm -  symbolen för det felfria offret för synd. Nästa gång kommer han, som ett triumferande lejon, en rättmätig härskare och segrare. Han kommer, att besegra Satan, göra upp räkningen med alla sina motståndare och föra sina trogna in i evigheten.

 

INNEBÖRD: Vetskapen om, att Jesus, ska komma tillbaka, ger troende som lider kraft, att härda ut. Vi vågar acceptera framtiden, när vi vet att han kommer, att återvända, som kung och domare. Eftersom ingen av oss känner till den exakta tidpunkten för detta, måste vi bevara vår tro stark och alltid vara beredda.

 

 

GUDS TROGNA: Johannes uppmanar alla troende, att trotsa ordern, att tillbe Roms kejsare. Han varnar Guds folk för konsekvenserna av, att överlåta sig till någon annan än Kristus. Uppenbarelseboken visar klart vilka Guds trogna är, och hur de ska uppträda till Jesus återvänder.

 

INNEBÖRD:Du får en plats i ledet av Guds trogna, genom att tro på Kristus. Segern är given för alla, som motstår frestelser och som låter lojaliteten till Kristus gå före allt annat.

 

 

DOMEN: En dag kommer Guds vrede, att nå sitt fulla mått och tömmas ut över världen. Satan och hela hans anhang kommer, att besegras. All falsk religion kommer, att förintas. Gud kommer att belöna alla trofasta med evigt liv, medan de, som vägrat tro på honom går mot ett evigt straff.

 

INNEBÖRD: Ondskan och orättvisan kommer inte, att bestå i evighet. De upphör i och med Guds slutgiltiga dom. För att undgå denna dom fordras en fullständig överlåtelse till Kristus. Inget annat än detta kan rädda någon från Guds straff.

 

 

HOPP: En dag ska Gud skapa nya himlar och en ny jord. Alla troende ska leva tillsammans med honom i evighet, i fullständig frid och trygghet. De som redan har hunnit dö kommer, att uppstå. Dessa löften, som hör framtiden till ger oss hopp.

 

INNEBÖRD: Hoppet består i, att Jesu löften är sanna. När vi är övertygade om vart vi är på väg, törs vi följa Kristus utan, att tveka, vad det än är vi ställs inför. Hoppet om hans återkomst bär oss även i tider av förföljelse.

 

Gud välsigne dig...