Sefanja kapitel 1 till kapitel  3:18  PROFETISKT BUDSKAP FÖR DENNA TID.

 

Detta budskap från Herren kom till Sefanja, son till Kusi, som var son till Gedalja, som var son till Amarja, som var son till Hiskia, under den judiske kungen Josias, Amons sons, regering.

 

Jag skall sopa bort allt på jorden, säger Herren. Jag skall utplåna både människor och djur och alla avgudar , som människorna tillber. Allt ska utrotas från jorden. Till och med fåglarna under himlen och fiskarna i havet ska jag förgöra. Jag ska krossa Juda och Jerusalem med min hand och förgöra det som finns kvar av dem som tillber Baal. Jag ska göra slut på på deras avgudapräster, så att man inte ens minns dem.

 

De går upp på taken och böjer sig för solen, månen och stjärnorna. De följer Herren, men tillber också Malkam ! Jag ska förgöra dem. Jag ska också förgöra dem som tidigare tillbakd Herren men inte längre gör det, och dem som aldrig älskade Herren eller frågade efter honom.

 

Stå tyst och stilla i Herrens närhet, för Herrens vredes dag är nära ! Herren har förberett ett stort slag mot sitt folk och har utsett dess bödlar. På denna domens dag ska jag straffa alla ledare och frustar i Juda, och alla andra som bär hedniska kläder.

 

Ja, jag ska straffa dem som följer hedninska seder, och som rövar och mördar för att fylla sin husbondes hus med rikedomar. Klagorop ska höras från Fiskporten i Jerusalem, och från den nya stadsdelen. Från höderna hörs ljudet av den anstormande armén.

 

Jämra er av sorg i Jerusalems handelskvarter ! Köpmän och utpressare, alla ska ni dö. Med ljus och lykta ska jag söka igenom varje vrå i Jerusalem för att finna dem som sitter där liknöjda i sin synd, ligiltiga för Gud, och tror att han ska låta dem hållas.

 

Men deras rikedom skall tas ifrån dem när fienden kommer. De ska inte få bo i de nya hus de har byggt åt sig, och de ska aldrig få dricka vinet från vingårdarna de planterat. Herrens fruktansvärda dag är nära. Den kommer som en överraskning. Den dagen ska starka män gråta bittert.

 

Den dag då Gud tömmer ut sin vrede, en dag av fruktansvärd ångest, en ödeläggelsens, en dag av mörker och tunga moln. Trumpetsignaler och krigsrop ska höras. Befästa städer och säkra försvarsverk kommer att falla.

 

Ni ska vara lika hjälplösa som blinda som försöker att finna sin väg, därför att ni har syndat mot Herren. Ert blod ska utgjutas på marken och era kroppar ligga och ruttna på gatorna. Ert silver och guld ska inte bli till någon nytta på Herrens vredes dag. Ni kan inte köpa er fria med det.  Hela jorden ska förstöras av han heliga vredes eld. Han ska göra ett snabbt slut på alla jorden invånare.

 

Samla er till bön, ni folk utan skamkänsla, medan det ännu är tid, innan domen faller och tillfället gått er ur händerna, och innan Herrens fruktansvärda vrede kommer över er, och hans vredes dag börjar ! Be honom rädda er, alla ni som är ödmjuka inför honom och lyder honom ! Vandra i ödmjukhet och gör det som är rätt! Kanske Herren då vill skydda er från sin vrede på domens dag.

 

Gasa skall bli övergivet, Askelon läggas i ruiner, Asdod vara tomt på folk redan vid middagstid och Ekron uppryckt med rötterna. Alla filisteernas städer skal lämnas öde. Och ve er kereteer och filisteer, som bor utmed kusten och inne i Kanaans land, för domen ska drabba er också.

 

Herren ska utplåna er, så att inte en enda av er lämnas kvar. Kustlandet med alla sina städer ska bli betesmark, där herdar slår läger med sina hjordar. Där ska den lilla återstoden av Juda stam få sina betesmarker. De ska lägga sig och vila i de övergivna husen i Askelon, för Herren Gud, ska komma till folk i barmhärtighet och upprätta det på nytt.

 

Jag har hört Moabs och Ammons smädelser och hån mot mitt folk och vet hur det trängt in i deras land. Så sant jag lever, säger Herren, härskarornas Gud, Israels Gud. Moab och Ammon ska förgås precis som Sodom och Gomorra. De ska  ligga öde för alltid, och allt som återstår där är brännässlor och saltgropar.

 

De av mitt folk som överlever ska plundra dem. De ska straffas för sitt högmod och för att de förhävt sig över Guds folk. Herren ska göra fruktansvärda ting mot dem. Han ska visa hur maktlösa alla jordens gudar är, och alla ska tillbe honom, var och en i sitt land över hela världen.

 

Ni etiopier ska också bli slagna av hans svärd, och även länderna i norr. Han ska förgöra Assyrien och Nineve. Den en gång så stolta staden ska bli betesmark för får, och alla slags vilda djur ska hålla till där. Gamar och ugglor ska bo bland dess ruiner och deras skrin eka genom tomma fönster. Alla dörrhål ska vara igentäppta av nedrasat tegel och cederbjälkarna i husen ska ligga synliga.

 

Detta kommer att bli ödet för denna stora och mäktiga stad som en gång kände sig så säker och som sa till sig själv: I hela världen finns ingen stad som kan möta sig med mig. Men se hur den nu har blivit en ruinstad, ett tillhåll för vilda djur ! Alla som går förbi och ser den ska skaka på huvudet i förundran.

 

ve, det orena och syndfulla Jerusalem, den grymma och ondskefulla staden! I sin stolthet vill hon inte ens lyssna till Herrens röst. Ingen kan säga något till henne, för hon vägrar ta emot rättelse. Hon litar inte på Herren, hon söker inte Gud.

 

Hennes ledare är som rytande lejon som jagar efter byte och försöker roffa åt sig allt de kan. Hennes domare är som hungriga vargar. De jagar i skymningen och i gryningen finns inte ett spår kvar av det blyte de fällt under natten.

 

Hennes, profeter är lögnare, som söker sitt eget, hennes präster prenar templet med sin olydnad mot Guds lagar. Men Herren är där inne i staden, och han gör inget orätt. För var dag blir hans rättvisa mer uppenbar, men ingen frågar efter den. De ogudaktiga har ingen skam i kroppen.

 

Jag har utrotat många folk och rivit ner deras fästen. jag har lämnat deras gator övergivna och deras städer ödelagda utan en enda överlevande, som kan berätta vad som hänt. Jag tänkte: "Nu ska de väl lyssna till mig, och ta vara på mina varningar, så att jag inte behöver slå dem på nytt".

 

Men nej ! Hur mycket jag än staffade dem, fortsatte de på sina ogudaktiga vägar. Men Herren säger: Ha tålamod ! Snart kommer den dag då jag stå upp och anklaga dessa ogudaktiga folk. För jag har beslutat mig för att samla alla kungariken på jorden och tömma min vrede över dem. Hela jorden ska förgöras i min heliga vredes eld.

 

Profetia Sefanja .