Tempelchurch är en kristen kyrka där Jesus är i centrum.

Vi lägger stor vikt vid Guds Heliga Ord och Bibeln.

Vi arbetar med en helhetssyn på hela människan som innebär omsorg för Ande, själ och kropp.

Det är naturligt med förbön i vår kyrka och vi välkomnar nya medlemmar in i vår gemenskap.

Vi Upphöjer Jesus med lovsång och du är väkommen att vara med . Nedan följer våra värderingar.

 

 • Vi vill förverkliga Tempelchurch med följande värderingar
 • Att vara en öppen kyrka för alla människor
 • Att vilja leva ett liv i renhet
 • Att visa omsorg om människor
 • Att ha Jesus i centrum
 • Att vara beroende av Den Helige Ande
 • Att använda lekmän
 • Att undervisa i Guds Ord och själavård
 • Att fira nattvard
 • Att praktisera förbön
 • Att stödja missionen med gåvor