NAMNET ÖVER ALLA NAMN.

 

Herrens namn är ett starkt torn.

Den som sitter under den högstes beskydd

och vilar under den Allsmäktiges skugga.

 

Du är El Elohim, Gud är gudarnas Gud.

Du är El Elion, den högste

Du är El Shaddai, den Allsmäktige

Du är El Olam, en evig Gud

 

 

Du är Jahve, Du är Jag Är.

Du är Jahve Sebaot, härskarornas Gud.

Jahve Shamma, här är Herren.

Jahve Tsidkenu, Herren min rättfärdighet.

Jahve Rafa, Herren min läkare.

Jahve Jire, Herren förser.

Jahve Nissi, Herren mitt baner.

Jahve Roi, Herren min herde.

Jahve Shalom, Herren min frid.

Du är Adonai, min Herre.

 

Jesus, du har fått namnet över alla namn,

för att alla knän ska böjas i ditt namn.

Och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära

att Jesus Kristus är Herren Amen !

 

Var välsignade.