ATT BLI FRÄLST

Frälst blir du genom tron på Jesus Kristus ,vår Herre.

Du bekänner din tro med din mun och hjärtats övertygelse.

En bra hjälp när du är nyfrälst är Bibeln.

Du får all den andliga vägledning du behöver .

Du får också använda de gåvor Herren har lagt ner i just

dig. Hur går det till?

Vi ber med dig och sen är du en Jesu Kristi lärjunge.

Välkommen med förtroende till oss i Tempelchurch.

 

Du kan också själv be denna bön.

 

Jesus jag kommer till dig och vill att du kommer in i

mitt hjärta. Jag är villig att bli din lärjunge och avsäger

mig all min synd i mitt liv. Hjälp mig Jesus att få bli en 

del av dig och hjälp mig gå din väg. Upprätta mig och lär

mig din vilja. Jag tar emot dig nu ,Jesus, av hela mitt hjärta.

AMEN.