Skänk en gåva till Tempelchurch

Bankgiro

5236-4866

Swish

123 221 32 54

Tack för din gåva

Gud välsigne dig

 

 

              

 TEMPELCHURCH 

Vi söker en ny lokal.

Hemsidan uppdateras hela tiden.

Under februari månad inga offentliga möten.

Församlingen är i bön och har interna möten

under tiden.

Välkommen att se hemsidan, här kommer all

information att finnas.