Skänk en gåva till Tempelchurch

Bankgiro

5236-4866

Swish

123 221 32 54

Tack för din gåva

Gud välsigne dig

 

 

 

TEMPELCHURCH 

Hemsidan uppdateras hela tiden.

Vi har inga offentliga möten eller annan offentlig verksamhet så länge Corona pandemin pågår!

 

Predikan varje söndag under flik  Predikan