GUDS VAPENRUSTNING  Ef 6:10-18

 

Till sist vill jag påminna er om, att er styrka måste komma från Herren, och hans mäktiga kraft inom er. Ta på er hela Guds rustning, så att ni tryggt kan stå emot Satans planer och knep. Vi strider nämligen inte mot människor av kött och blod.

 

Vi strider mot de onda härskarna, i den osynliga världen, dessa mäktiga sataniska varelser, mot mörkrets härskare, som regerar denna gudlösa värld, och mot stora skaror av onda andar, i andevärlden. Använd därför allt, som hör till Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot fienden när han än anfaller er.

 

Rusta er för denna strid !

 

Ingen armé skickar ut en soldat i strid, utan att först utrusta honom. Vi behöver inte heller gå oskyddade, ut i vardagens kamp. Vi behöver inte skämmas för, att vi är kristna, eller vara undfallande och svaga. Då vi tillhör Jesus, kämpar vi på segrarens sida.

 

Skulle vi inte klara av det, är det inte Guds fel, utan vårt eget, för vi tog inte på oss vapenrustningen, han gett oss. Varför tog vi inte på oss vapenrustningen, kan det bero på att vi inte insett vem fienden är?

 

VEM KÄMPAR VI MOT.

 

Vi kämpar inte mot människor av kött och blod, utan mot himlarymdens andevarelser. Människor kan göra oss illa på många sätt, men vi välsignar dem och går vidare. Men onda andevarelser, våra fiender, som är ondskans andemakter, där behövs det, att vi tar på oss Guds vapenrustning.

 

Djävulens ondska ser inte alltid så ond ut, han är listig, han angriper listigt, smyger sig på oss bakifrån och så slår han till med sin taktik, innan vi ens insett faran.

 

Hans taktik går ut på, att få oss bort från Jesus Kristus och vända blicken åt annat håll i stället. Han kan till och med gå med på, att vi går i kyrkan, är på gudstjänster, men vi får absolut inte tala om Jesus. Då vet han, att vi tillhör Jesus Kristus.

 

Om vi sjunger lovsånger, då viker han ifrån oss, detta kan du läsa om i 2 Krön 20: 21-22.

 

VAD ÄR DÅ VAPENRUSTNINGEN

 

När Paulus talar om vapenrustningen, sjunger han om Jesus. Att ta på sig vapenrustningen är, att ta på oss Jesus. I Bibelordet Rom 13:12,14 står det LÅT OSS TA PÅ OSS LJUSETS RUSTNING, IKLÄD ER HERREN, JESUS KRISTUS.

 

På alla känsliga områden, behöver vi Jesus, för våra tankar, våra känslor, vår vilja. Vi behöver Jesus för, att bli bevarad i tron och i sanningen. Vi behöver Jesus i vår vandring, genom livets alla skiften.

 

Varje plagg/sak i vapenrustningen skyddar oss, mot Satans angrepp. Varje plagg/sak ger oss glädje från Jesus.

1/ FRÄLSNINGENS HJÄLM

Den skyddar vårt tankeliv och därmed alla tankar i vårt tankeliv, våra ögon, våra öron, vår mun.. Satan bombarderar oss med missmod, orenhet, fruktan, avund, jämförelse, misstänksamhet.

 

Innan vi tar på oss frälsningens hjälm, bekänner vi, om vi släppt in sådana tankar och tar avstånd från dem i Jesus namn. Sedan tar vi på oss hjälmen och då tar vi på oss Jesus.

 

Om mörka tankar vill komma in, sjunger vi lovsånger, om Jesus frälsning, det hjälper oss, att hålla borta orena tankar som hör mörkret till. Ta varje tanke och gör den till en lydig fånge, hos Jesus Kristus. När man tar på sig frälsningens hjälm, under dagen, så sjunger Jesus kärlek i oss och vi kan hålla på med olika saker samtidigt.

 

2/ KLÄ ER I RÄTTFÖRDIGHETENS PANSAR

 

Detta skyddar oss mot Satans försök, att få oss att framhäva oss själva, han gör allt för, att vända oss från Jesus. Han hittar på olika ursäker för, att vi skall se bort från Jesus och då slår han till.

 

Rättfärdighetens pansar är Jesu rättfärdighet. För Jesu skull får jag syndernas förlåtelse och får det rätt ställt med Gud.

 

Paulus sa: Varje dag kastar jag min egen rättfärdighet på sophögen Fil 3:8, jag får varje dag i tro ta emot, att Jesus fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet.

 

Vi behöver inte ställa oss i centrum, Jesus har redan ställt oss där, då han drog oss in i sin kärlek. Vi behöver inte försvara oss, det gör Jesus så mycket bättre.

 

3/ SPÄNN PÅ ER SANNINGENS BÄLTE

 

Sanningens bälte behöver vi därför, att Satan anfaller med lögnen. Han är en lögnare, och lögnens fader Joh 8:44. Han har många fula knep, halvsanningar och smålögner, som han vill vi ska tro på och lura oss bort från Jesus.

 

Sanningen, som vi tar på oss är Jesus, själv. Han är sanningen och livet. Det betyder, att vi inte behöver gå på vad, som helst, och vad, som helst kommer inte heller ut från oss. Om Jesus är sanningen går det inte, att vara oärlig, och falsk.

 

Det går inte, att låtsas, som ingenting och smussla och fiffla. Sanningen är ju Jesus, och allt det vi säger och gör blir präglat av honom. Jesus hjälper oss, att leva äkta, rent och rakt.

 

4/ SÄTT SOM SKOR PÅ ERA FÖTTER VILLIGHETEN ATT GÅ UT MED BUDSKAPET OM FRED.

 

Skorna skyddar oss mot två av Satans angrepp: änglsan och lättja. Den, som inte har skor måste gå barfota. Hans gång blir ängslig och försiktig.  Blicken riktas nedåt, jag får akta mig, så jag inte trampar på något.

 

Det är så, för många kristna idag, Man är rädd för allt, man kan stöta på, och stöta mot. Vad skall folk säga.  Man har människofruktan, är rädd för människor, rädd för Gud.

 

Men om vi lyssnar på budskapet om fred, lär vi oss gå med stadiga steg, genom livet med Jesus, vid vår sida. Detta budskap säger oss, att vi har fått syndernas förlåtelse, för Jesus skull och frid med Gud. Jesu kärlek fördriver fruktan  och ger oss Jesus gudomliga kärlek istället. 1 Joh 4:18.

 

Skorna skyddar oss också mot lättjan, Satan vill få oss, att stanna upp på vår vandring med Jesus, Han vill få oss, att känna oss modlösa. Guds evangelium ger oss en ny vilja, och skorna blir en stor glädje i våra liv.

 

5/ HÅLL STÄNDIGT TRONS SKÖLD FRAMFÖR ER, MED DEN SKALL NI PÅ DEN ONDES ALLA BRINNANDE PILAR ATT SLOCKNA.

 

Skölden skyddar mot Satans farligaste angrepp OTRON. Tvivel är, att inte kunna tro, Otro ä,r att inte vilja tro. Tvivlet plågar min tro, men behöver inte skilja mig från Gud. Däremot får Otron mig, att vända Gud ryggen och sluta tala med honom.

 

Att hålla trons sköld framför sig är, att hålla fram Guds löften, i Skriften. Denna sköld behöver vi, då den ondes alla brinnande pilar, börjar swischa omkring oss i luften. Vi hör satans ord: Du tror väl inte på det där, inte bryr sig Gud om dig, skulle då Gud ha sagt...?

 

Trons sköld är Jesus själv. Han säger till dig, det som Gud sade till Abraham: FRUKTA INTE  ! JAG ÄR DIN SKÖLD ...

 

Romarnas sköldar gick, att haka fast vid varandra. De fick då dubbelt skydd. På samma sätt behöver vi varandra. Dina syskon omkring dig behöver din tro och du behöver deras.

 

6/ ANDENS SVÄRD SOM ÄR GUDS ORD

 

Detta är det enda vapen en kristen får använda. Jesus gjorde det. Satan måste vika inför Ordet. Matt 4:4,7,10. GUDS ORD ÄR LEVANDE OCH VERKSAMT. DET ÄR SKARPARE ÄN NÅGOT TVEEGGAT SVÄRD OCH TRÄNGER SÅ DJUPT, ATT DET SKILJER SJÄL OCH ANDE, LED OCH MÄRG OCH BLOTTLÄGGER HJÄRTATS UPPSÅT OCH TANKAR. Hebr 4:12.

 

Gud välsinge dig..