Att hålla sig beredd

 

Luk. 12:35-40

Spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande. Var som tjänare som väntar sin herre hem från bröllopsfesten och som genast är redo att öppna för honom när han kommer och knackar på. Saliga är de tjänare som Herren finner vakna när han kommer. Jag säger er sanningen: Han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv komma och betjäna dem. Saliga är de han finner vakna, även om han skulle komma mitt i natten eller på småtimmarna. Men det förstår ni att om husägaren hade vetat när tjuven kom, då hade han inte låtit någon bryta sig in i hans hus. Var beredda också ni, för Människosonen kommer när ni inte väntar det."

 

Vi människor är begränsade i oss själva. Vi har en tendens att fokusera på det som framstår som mest akut och alarmerande för stunden, och det ingår i och för sig i den självbevarelsedrift vi är skapade med, för att överleva.

 

Men vi är begränsade, och när den mest akuta situationen är överstånden tenderar vi att åter slappna av och tänka att situationen är på väg tillbaka till ”det normala”.

 

Men allt är inte vad det ser ut att vara. Vår fiende är listig. Vår tendens att fokusera på det som framstår som mest akut och lägga all energi på att åtgärda det, riskerar att förflytta fokus från det som vi borde se som mest angeläget.

 

Några av de hot och faror vi möter har uppkommit utan någon människas direkta förskyllan. Några hot har skapats medvetet. Och några hot är påhittade eller överdrivna. Men vår fiende använder allt det vi upplever som hotfullt till sin fördel, för att manipulera oss och driva oss i en viss riktning. Och vi som troende, måste förhålla oss till och hantera alla de situationer vi möter.

 

Men eftersom vi är troende, eftersom vi tror på Bibelns profetior, ska vi inte bli förskräckta. Vi kan förhålla oss realistiskt till det som händer. Vi vet att allt det som händer, alla tidstecken har ett samband. Och ju tätare de kommer och ju mer ”samordnade” de blir, förstår vi att den här tidsålderns slut närmar sig och att Jesus kommer snart. Och vi kan förhålla oss till varje uppkommen situation med frid och beslutsamhet.

 

Vår fiende vill förleda oss att tappa fokus, att tappa koncentrationen. Men Gud har talat om vad som ska hända, och vi kan sätta in det som händer i rätt sammanhang. Bibelns profetior ger oss den rätta överblicken. Och profetiorna ger oss en förvarning om vad som ska komma.

 

Och det gör att vi kan fokusera på det enda viktiga – Jesus Kristus. Tidstecknen varnar oss och ger oss tid till förberedelse. De visar att det är angeläget att hålla sig vaken. Ingen av oss vet när Jesus kommer, men vi vet att Han kommer, och vi vet att det kan ske mycket snart. Och vi ska hålla oss beredda.

 

(1 Petr. 1:13) Spänn därför bältet om livet, var vakna och hoppas helt och fullt på den nåd ni ska få när Jesus Kristus uppenbarar sig.   

 

Noa fick Guds befallning att bygga arken. Byggandet av arken tog sin början innan människorna runtomkring såg någon hotbild, och många hånade Noa. De fortsatte att leva sina liv som vanligt. Men Noa höll ut i tro, han byggde arken, floden kom och han blev räddad.

 

Omvärlden kommer kanske inte att förstå våra förberedelser. De kanske inte förstår varför vi bygger ”vår ark”. Och vi får vara beredda på hån och förakt. Men någon kanske blir nyfiken varför vi gör det vi gör, och då får vi möjlighet att ge vårt vittnesbörd.

 

(1 Petr. 3:15-16) Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har. Men gör det ödmjukt, med respekt och ett rent samvete, så att de som talar illa om ert goda levnadssätt i Kristus får skämmas för sitt förtal.

 

Alla kommer inte att tro på det vi säger. Men vi sår frön. Och vi vet inte vilket resultat det kan ge. Några kanske tar fasta på det vi säger och tar till sig evangeliet om det saliga hoppet i Jesus Kristus och blir räddade till evigheten.

 

Gud välsigne dig