Att vara rätt rustad

 

Ef. 6:10-18

Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt.

 

Stå alltså fasta, med sanningen som bälte runt höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord. Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i Anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga.

 

Vi matas dagligen med nyheter; dåliga, skrämmande och oroande nyheter. Vi lever i den sista tiden, vår tidsålder går mot sitt slut, och vi kan inte förvänta oss goda nyheter ur ett världsligt perspektiv.

 

Men om jag har tagit emot evangeliet, de goda nyheterna, om Jesus, om jag har tagit emot Jesus i tro och blivit andligt född på nytt, har jag de goda nyheterna inom mig. Jag bär ständigt med mig de goda nyheterna i min ande.

 

Men jag är bräcklig och sårbar i mitt kött, den del av mig som inte är omvänd. Och det är där den onde, min fiende, attackerar mig. Han kan tränga in där jag är blottad, och skapa ofrid i mitt sinne.

 

Men jag har tagit emot och bär med mig ”de goda nyheterna”. Jag är svag i mig själv, men jag har tagit emot Guds väldiga kraft i min ande.

 

De nyheter som jag får mig till livs genom de världsliga nyhetsmedierna kan vara skrämmande och oroande. De blir snabbt ”gamla” och det kan vara svårt att ständigt hålla sig à jour med allt som händer. Dessutom kan det vara svårt att verifiera sanningshalten. Men evangeliet, de goda nyheterna, är Guds eviga Ord. De förändras inte, de blir aldrig inaktuella. Och om jag har tagit emot evangeliet i mitt inre, kommer jag alltid att bära på de färskaste nyheterna.  

 

Den kamp som förs, generellt och i mitt inre, är inte en kamp mot kött och blod. Det är en andlig kamp. Det är en kamp ”mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna”. 

 

Jag bär med mig ”de goda nyheterna” i mitt inre, men jag behöver rusta mig mot den ondes brinnande pilar som vill tränga in där jag är svag och blottad. Jag behöver göra bruk av den utrustning som står till buds, den utrustning Gud har gett mig. Och jag har fått den utrustning jag behöver. Jag har tillgång till den andliga vapenrustningen, och den ska jag se till att ta på mig.

 

(Ef. 3:16-19) Jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet.

 

Jesus har fullbordat allt. Och när jag tog emot Honom i tro, blev jag andligt född på nytt. Min ande fylldes av Jesu fullhet. Och den fullheten ska mer och mer genomsyra hela min varelse.

 

Målet är att jag ska bli helt uppfylld av all Guds fullhet. Och ju mer hela min varelse är uppfylld av Hans fullhet, desto mindre kommer världens oroande och skrämmande nyheter att få grepp om mig. Jag är fylld av de goda nyheterna.

 

De världsliga nyheterna som kommer är skrämmande och oroande. Men jag ska inte ”sticka huvudet i sanden”. Jag ska inte ägna mig åt verklighetsflykt. Jag ska ta på mig den andliga vapenrustningen och möta verkligheten som den är.

 

Då kommer mina tankar att vara bevarade i Jesus Kristus.

 

(Fil. 4:6-7) Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

 

Gud välsigne dig