Jos 1:11

 

JOSUA

LANDET SOM GUD HAR GETT OSS ATT BO I.

 

Stora ledare är sällsynta. Många, både män och kvinnor, vill gärna kallas det, men det betyder inte att de automatiskt får efterföljare.

 

En del blir valda, eller utnämnda till höga poster, men misslyckas eller visar sin makt för egna syften. Utan pålitliga, etiskt medvetna och effektiva ledare, tappar de underlydande orienteringen.

 

Israel hade vandrat omkring i öknen under 40 år, men det berodde inte på deras ledare, utan det var deras eget fel.

 

De hade vägrat att lyda Gud, när de första gången ställdes inför möjligheten, att erövra Kanaan. Därför fick de fortsätta, att vandra omkring i öknen.

 

En generation växte upp, och under Josuas ledarskap gjorde de sig beredda, att gå över Jordan och erövra landet.

 

Josua, hade blivit utvald till Moses efterträdare efter, att ha visat sig värdig uppgiften. Han var en modig man full av tro och beslutsamhet.

 

Av tolv utsända spejare var det bara Josua och Kaleb, som hade trott Gud om, att kunna hjälpa dem att inta Kanaan, vid det första tillfället, trots att motståndet kunde visa sig vara hårt (4 Mos 13:30,14:10). Josuas bok berättar om Israels erövring av löfteslandet under Josusa ledarskap.

 

Josua var en skicklig militär och strateg, och hade ett stort andligt inflytande över folket. Men nyckeln till hans framgång var hans ödmjukhet inför Gud.

 

När Gud talade, lyssnade Josua och lydde. I lydnad blev han ett föredöme för hela nationen. En följd av detta var att hela nationen lydde Gud, så länge Josua levde.

 

Josuas bok kan delas upp i två huvuddelar. Den första berättar om erövringen av landet. Efter att ha gått över Jordan torrskodda slog israeliterna läger nära den mäktiga staden Jeriko.

 

Gud hade gett dem befallning att inta staden, genom att marschera runt den 13 gånger under rop och trumpetfanfarer. De lydde Gud och följde hans strategi. Jerikos murar föll (Kap 6).

 

Efter att ha förstört allt i staden på Guds befallning, anföll de den mindre staden Ai. Deras första anfall stoppades på grund av, att en av de dem, Akan, hade syndat (Kap7).

 

Man stenade Akan och hela han familj, för att rena folket från deras synd. I den andra attacken besegrades Ai (Kap 8). Nästa krig var mot Amoreerna.

 

I den drabbningen ingrep Gud genom, att låta solen stanna i sin bana, tills israeliterna hade segrat (Kap 10).

 

Efter att slutligen ha besegrat ett antal kananeiska folk under Jabin och hans allierade, hade israeliterna kontroll över en stor del av landet.

 

I den andra huvuddelen av boken följer vi Josuas arbete med, att fördela de erövrade områdena bland Israels stammar (Kap 13-22). Boken avlsutas med Josuas sista tal och hans död (Kap 23-24).

 

Josua överlät sitt liv till Gud. I boken som bär hans namn, betonas betydelsen av att alltid lyda Gud. Både när fiender skulle besegras och när landet skulle intas och brukas var det Guds planer, som gällde.

 

I sitt sista tal understryker Josua, hur viktigt det är att lyda Gud. "Se därför till att ni fortsätter, att älska honom (23:11).. Jag och min familj tänker i alla fall tjäna Herren" (24:15).

 

Förnya din överlåtelse till Gud och bestäm dig för, att alltid lyda honom. Följ Herren, vart han än leder dig och vad det än kommer att kosta !

 

Gud välsigne dig