JAKOB.

 

Jesus valde ut tre av sina tolv lärjungar, som han gav särskild undervisning. Denna inre cirkel utgjordes av Jakob, hans bror Johannes, och Petrus.

 

Var och en av dem fick en nyckelroll under den kristna församlingens första tid. Petrus blev en betydelsefull talare, och predikant, Johannes en av de viktigaste författarna, och Jakob var den förste av de tolv, som fick dö för sin tros skull.

 

Jakob nämns alltid först, vilket tyder på att han var äldre än Johannes. Deras far Sebedaios ägde ett fiskeriföretag där de arbetade, och där också Petrus och Andreas var anställda.

 

När Petrus, Andreas och Johannes lämnade Galileen, för att se vem Johannes döparen var, blev Jakob kvar hemma vid båtarna och näten.

 

Men när Jesus en tid senare kallade dem alla att följa honom, var Jakob lika angelägen som de övriga. Jakob trivdes med rollen i den inre cirkeln, men han hade missförstått det syfte som Jesus hade med den.

 

Tillsammans med sin bror försökte han till och med att få Jesus, att lova dem framskjutna positioner i det kommande riket.

 

I likhet med de överiga lärjungarna hade Jakob en begränsad förståelse av Jesus uppdrag på jorden.

 

De trodde att det bara gällde ett jordiskt rike, som skulle frigöra sig från Rom och återupprätta Israels forna glans och ära.

 

Men viktigast för Jakob var, att få vara tillsammans med Jesus. Han visste att han hade funnit sin rätte ledare, även om han inte exakt förstod vad det handlade om.

 

Det skulle stå klart för honom först efter Jesus död och uppståndelse. Jakob var den förste av många, att ge sitt liv för det glada budskapet.

 

Han vir villig till detta offer, eftersom han visste att Jesus hade besegrat döden, som nu bara var porten till det eviga livet.

 

Våra förväntningar på livet är verkligen små, om allt vi ser bara gäller livet här och nu. Jesus har lovat evigt liv till alla, som tror på honom.

 

Om vi litar på hans löfte, kommer han att ge oss mod, att stå upp för honom även under svåra tider.

 

Gud välsigne dig