Jer 22:16

 

HAN VÄRNADE OM DEN SVAGES OCH FATTIGES RÄTT, DÅ GICK ALLT VÄL.

 

En teologistudent och några klasskamrater tog saxar och klippte ut varenda vers i Bibeln, som handlar om fattigdom, rikedom, rättvisa och förtryck.

 

Och kan du tänka dig när de var färdiga låg omkring två tusen verser på golvet ! Faktum är att när du plockar ut omsorgen om de fattiga ur Bibeln, plockar du ut själva kärnan ur den !

 

Här är en sådan vers: Han värnade den svages och fattiges rätt, då gick allt väl. Är inte det, att känna mig? säger Herren.

 

Jesus, citerade ofta Bibeln, men bara vid ett tillfälle ser vi, att han valde ut något att läsa ur den. Och vilken del valde han offentligt?

 

Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till, att frambära ett glädjebud till de fattiga, att förkunna befrielse för de fångna, syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet.

 

Det här var hans att- göra- lista, hjälp till både kropp och själ, styrka åt både de fysiska och andliga, och terapi åt det tillfälliga och det eviga.

 

Nu finns det vissa ( även om de är i minoritet), som är fattiga för att de inte vill göra något, och de behöver få lära sig Guds Ord som säger: Den som inte vill arbeta, får inte heller äta.

 

Men andra är fattiga för att parasiter har försvagat deras kroppar, eller för att de ägnar sex timmar om dagen, för att hämta vatten.

 

Eller för att rebellstyrkor förstört deras bondgårdar, eller att deras föräldrar har dött. Även sjukdomar av olika slag och utan mediciner.

 

Även i Sverige har vi idag en stor fattigdom, där folk inte har eller får pengar någonstans ifrån, och går utan mat och även husrum.

 

Sjuka får inte sjukpengar, arbetslösa blir utförsäkrade, socialen betalar inte socialbidrag, de har ingen möjlighet att försörja sig.

 

Vi får inte glömma bort, att våra egna i Sveriges land som ingenstans har att ta vägen, de behöver våra böner och vår ekonomiska hjälp på olika sätt.

 

Det är de människorna som Gud har utsett oss, att ta hand om !

 

Gud välsigne dig