1 Mos 13:14-16

 

Herren sade till Abraham, sedan Lot hade skilt sig från honom: "Lyft din blick och se dig omkring från den plats där du står, mot norr och söder, öster och väster. Hela det land som du ser, skall jag ge åt dig och dina efterkommande för evig tid. Och jag skall låta dem bli, som stoftet på jorden. Om någon kan räkna stoftet på jorden, skall också dina efterkommande kunna räknas.

 

LÖFTET TILL ABRAHAM.

 

När Herren talade till Abraham, var det för att han skulle bli en välsignelse för hela jorden. Välsignelsen skulle komma genom, att Abraham skulle få son, genom att han skulle bli ett stort folk och genom, att han skulle få bo i det land, som Gud hade utsett åt honom.

 

När Gud gav dessa löften till Abraham, sade han att löftena var eviga. Landet blev givet åt Abraham och hans efterkommande för evig tid. Senare klargjorde Herren detaljerna och villkoren, för Israels folk genom Mose.

 

Herren lovade, att vara med dem och beskydda dem i landet, så länge de följde Herren. Men om de blev olydiga och olydnaden blev stor, skulle de till sist få lämna landet.

 

De skulle bli kringspridda och bli som främlingar, i andra länder. Profeterna varnade för detta om och om igen.

 

Men oavsett hur allvarligt de varnade, så talade de alltid om att Israel skulle komma tillbaka, till sitt eget land igen.

 

Även om de var i den djupaste förnedring, även om de blev kringspridda till jordens yttersta ända, skulle Herren församla dem igen.

 

Varför ? På grund av löftena till fäderna ! På grund av vad Gud, hade lovat Abraham. Herren, sade till Abraham att denna lilla landsträcka i Mellanöstern, skulle tillhöra Abrahams säd.

 

Hur länge ? Till evig tid ! Det vill säga, oberoende av vad som händer, eller hur lång tid som går, så finns löftet kvar om Israels återvändande , upprättelse, och permanenta boende,  i det land Gud, utlovat åt fäderna.

 

Landet, som Gud givit Israels barn, tillhör dem genom hans nåd. Gud har all rätt i världen, att ge det åt vem han vill.

 

Och han gav det åt Abraham och hans säd för, att hela mänskligheten skulle vara välsignad.

 

Gud välsigne dig