FÖRLÅT OSS VÅRA SKULDER

Matt 6:12

Och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.

 

Varje dag gör vi fel. Varje dag gör någon fel mot oss. Det händer hela tiden och är oundvikligt. Som en troende är du i Kristus, och du är en ny skapelse.

 

Du är inte längre en syndare, men du syndar. Den fullkomlige bor i dig, men du är inte fullkomlig. Du har fått en ny natur, men du har ändå ett kött, som inte är frälst.

 

Köttet är den del av din personlighet, som ständigt vill gå sin egen väg och ständigt vägrar  böja sig för Gud. Därifrån kommer ständiga problem och konflikter.

 

Likaväl, som du behöver vara känslig gentemot Gud, och snabbt be honom om förlåtelse, så behöver du vara snabb, att förlåta andra. Förlåtelsen måste vara villkorslös.

 

Man förlåter dem inte om de ändrar sig, eller om de ber om ursäkt. Man bara förlåter. Och om man förlåter, innebär det inte att den andre automatiskt ändrar sig. Det kanske aldrig sker.

 

Man förlåter ändå. När du förlåter löser du både dig själv och den andre. Du blir löst från bitterhet, besvikelse, agg och oförsonlighet.

 

En del missar detta och väntar hela livet på, att någon annan skall ändra sig. De håller saker emot den andre hela livet och ser inte hur de själva fastnat i egenrättfärdighet och blivit bundna.

 

Allt medan den andre går vidare, får förlåtelse om han ber om det, och växer vidare med Gud. Håll inte något emot någon, det bara skadar din egen andliga tillväxt.

 

Be för dina fiender, och välsigna dem, som talar illa om dig. Släpp oförrätten, hämnas inte. Glöm förebråelserna och gå vidare fri i Gud.

 

Gud välsigne dig