Predikan söndag 4 december

 

Rom 13:8-14

 

DET VIKTIGASTE BUDET.

 

Gör er kvitt alla era skulder, men kom ihåg er skyldighet, att älska varandra. För om du älskar andra lyder du alla Guds lagar, och uppfyller alla Guds krav. Om du älskar din granne,lika mycket som du älskar dig själv, kommer du inte att vilja skada, eller lura honom, eller döda honom, eller stjäla från honom.

 

Och du kommer inte heller, att leva i otrohet med hans fru, eller vara vara avundsjuk på det han äger, eller göra något annat, som de tio budorden säger är orätt. Alla tio kan sammanfattas i detta enda: att älska sin medmänniska, som sig själv. Kärleken gör inget orätt mot någon. Det är därför den helt tillfredsställer Guds krav. Det är den enda lag du behöver.

 

Ett annat skäl för att leva riktigt är, att du vet att tiden håller på att gå mot sitt slut. Vakna upp, för dagen då Herren, kommer tillbaka är närmare nu, än när vi först började tro. Natten har varit lång, och dagen för hans återkomst, är snart inne. Sluta därför med allt det onda, som mörkret hjälper dig att dölja. Gör bara det som är gott och som tål dagsljuset.

 

Då kan ingen komma åt dig och du kan handla frimodigt. Använd inte din tid till vilda fester, fylleri, äktenskapsbrott, gräl, och avundsjuka. Lev i stället, som Jesus Kristus, skulle göra i din situation, och försök låta bli, att tänka för mycket på dig själv och dina egna behov.

 

Förekommer det situationer då vi inte ska lyda myndigheterna ? Vi ska aldrig tillåta någon hindra oss, att lyda Gud. Jesus och apostlarna, bröt aldrig mot lagen, av personliga skäl. Om det hände var det för, att hålla fast vi en högre lojalitet , den mot Gud. Deras olydnad krävde sitt pris. De blev hotade, slagna, kastade i fängelse, torterade och avrättade, för sin övertygelses skull.

 

Om vi tvingas till civil olydnad, måste vi vara beredda att stå för det och ta konsekvenserna. Om myndigheterna är korrumperade, lever den skötsamma delen av befolkningen i fruktan. Här talar Paulus, om väl fungerande myndigheter. I ett sådant läge har den laglydige inget, att oroa sig för.

 

Varför kallas kärlek till andra, för en "skuld" ? Vi står i ständig skuld till Kristus, för den otroliga kärlek, han har överöst oss med. Enda sättet för oss, att återbetala något av denna skuld, är genom att visa kärlek till andra. Eftersom Kristi kärlek, alltid kommer att vara oändligt mycket större än vår, behöver vi inte hålla tillbaka. Vi kommer alltid, att stå i skuld till vår nästa, när det gäller kärlek.

 

På något sätt har många fått uppfattningen, att det är fel med självuppskattning. Men då blir det ju meningslöst, att älska sin nästa, som sig själv. Paulus förklarar vad han menar. Även om din självuppskattning inte är särskilt hög, tillåter du dig inte att i längden gå utan mat. Du klär dig hyggligt och ser till, att du har tak över huvudet.

 

Du ser till, att du inte blir utnyttjad och misshandlad, och du reagerar om någon försöker splittra ditt äktenskap. Det är det slaget av praktisk kärlek och omtanke, som vi ska visa medmänniskor. Har grannen mat, kläder och pengar till hyran ? Reagerar vi på sociala orättvisor ? Har vi en hög moral ? Att älska andra, som sig själv är detsamma, som att ta ett aktivt ansvar för, att vår nästas behov är tillgodosedda. Det är intressant att notera, att de som ställer upp för andra, sällan lider av låg självuppskattning.

 

En kristen måste följa kärlekens lag. Den står över all annan lag. Det är så lätt att ursäkta ett bristande intresse för någon, genom att skylla på att det inte är "min sak". Ibland kan vi till och med dra fördel av en medmänniskas olycka, om vi råkar ha lagen på vår sida. I Jesu kärleks lag, finns det inga kryphål. Om kärleken kräver det, ska vi handla utöver våra mänskliga och samhälleliga förpliktelser och efterlikna Gud, i hans engagemang (Jak 2:8-9, 4:11, 1 Petr 2:16-17).

 

En del reagerar över att Paulus talar om avundsjuka och något så allvarligt, som sexuell omoral i samma andetag. Men hans syn stämmer väl med Jesus egen i Bergspredikan (Matt 5-7). Inställningen till något bedöms lika allvarligt, som själva handlingen. Hat leder till mord, avundsjuka till slagsmål och sexuella begär till otrohet. När Jesus kommer tillbaka vill han att vi ska vara lika rena inuti, som utanpå.

 

Gud välsigne dig

 

Gunilla, pastor i Tempelchurch församling.