Predikan söndagen den 14 augusti

 

1 Petr brev 1:2-8

 

GUDS UNDERBARA VÄLSIGNELSER ÖVER SITT FOLK.

 

Kära vänner, Gud vår Far, utvalde er för länge sedan och visste, att ni skulle bli hans barn. Och den helige Ande, har varit verksam i er så att ni lyder Jesus Kristus, som har renat er med sitt blod. Jag ber att Gud, ska ger er all den nåd och frid, som ni behöver.

 

All ära tillhör Gud, vår Herres Jesu Kristi Far ! Genom hans gränslösa godhet har vi fått förmånen, att bli födda på nytt, så att vi nu är medlemmar i Guds egen familj. Nu lever vi i hoppet om ett evigt liv, eftersom Kristus uppstod från de döda.

 

Vi ska ärva ett evigt rike, som aldrig kan förstöras eller blekna bort och det väntar på oss i himlen, utom räckhåll för all förstörelse.

 

Och Gud ska genom sin mäktiga kraft se till, att ni tryggt och säkert kommer dit och kan ta emot hans frälsning, eftersom ni tror på honom. Den ska bli er vid tidens slut. Gläd er därför och jubla !

 

En underbar glädje ligger framför oss, även om vi för en tid kan få det svårt här nere. Prövningar måste komma för, att sätta var och en på prov och visa om den är tillräckligt stark och ren.

 

På samma sätt, som guldet renas av elden kommer er tro att prövas. För Gud är den mycket mer värd än guld. Om er tro överlever prövningens eld kommer den, att ge er ära och härlighet den dag Jesus kommer tillbaka.

 

Ni älskar honom fast ni aldrig har sett honom. Och även om ni inte ser honom, tror ni på honom och blir fyllda av en obeskrivlig, jublande och himmelsk glädje, när ni tänker på hans återkomst. Då är ni vid målet för er tro och är räddade för all evighet.

 

Petrus uppmuntrar sina läsare genom att förklara, att de är utvalda av Gud Fadern, och är barn till honom. Det fanns en tid då bara nationen Israel, kunde hävda att de var Guds utvalda folk, men genom Kristus tillhör alla troende Gud, vare sig man är jude eller kristen.

 

Vår frälsning och trygghet vilar i den allsmäktige Gudens händer. Varken motgång eller förföljelse, kan ta ifrån oss det eviga liv han ger till var och en, som tror på honom.

 

Den här versen nämner gudomens alla tre personer: Gud Fadern, Gud Sonen, Gud den helige Ande. Alla tre samverkar för, att förverkliga vår frälsning.

 

Fadern valde oss innan vi valde honom (Ef 1:4). Sonen dog för oss medan vi ännu var syndare (Rom 5:6-9). Den helige Ande är verksam i våra liv för, att förverkliga syftet med frälsningen och avskilja oss för uppgiften, att behaga Gud.

 

Begreppet "född på nytt" avser den andliga födelsen, då den helige Ande, insätter en troende i Guds familj. Jesus använde uttrycket när han förklarade frälsningens innebörd för Nikodemos ( se Joh 3).

 

Behöver du uppmuntran? Petrus ord ger oss glädje och hopp när vi har det svårt. Han grundar sig på vad Gud redan har gjort för oss i Jesus Kristus. Vi är kallade, att leva i hoppet om ett evigt liv (1:3).

 

Hoppet gäller inte bara vår framtid här på jorden. Evigt liv börjar när vi tror på Gud och blir medlemmar i hans familj. Det eviga liv vi nu har, ger oss hopp och gör att vi kan leva med förtröstan på Gud.

 

Gud, kommer att hjälpa oss att bevara tron hur svåra tider vi än möter. "Tidens slut" är den domedag som beskrivs i Rom 14:10 och Upp 20:11-15.

 

Det kan hända att vi måste uthärda motgång, förföljelse, och till och med ond bråd död, men vårt andliga liv kan inte ta skada, om vi har tagit emot den frälsning, som Jesus gett oss som gåva. Vi vet att den utlovade belöningen kommer.

 

Varför blev  kristna en måltavla för förföljelse?

 

1/ De vägrade tillbe kejsaren som Gud och betraktades därför, som ateister och förrädare.

2/ De vägrade tillbe i det hedniska tempel, där mycket av religionsutövningen kretsade kring pengar. Templens inkomster försämrades överallt, där de kristna hade framgång.

3/ De stödde inte romarnas självcentrerande makt och erövrarideal. Romarna i sin tur hånade de kristna för deras ideal, att tjäna sina medmänniskor, på ett självuppoffrande sätt.

4/ De kristna avslöjade och tog avstånd från den fruktansvärda omoralen i hednisk kultur.

 

När Petrus talar om lidande och prövningar, vilket sker ganska ofta i brevet (1:6-7, 3:13-17, 4:12-19,:5:9), tänker han inte på vanliga olyckor eller Guds straff, utan på en otroende världs reaktion, när den möter ett troende folk. Varje troende, som vill vara ett ljus i mörkret, möter sådana prövningar.

 

Vi måste acceptera prövningar, som en del i den reningsprocess, som bränner bort allt orent hos oss och förbereder oss för mötet med Kristus. I prövningen fostras tålamodet (Rom 5:3-4, Jak 1:2-3), och vi växer till, i tro och helgelse.

 

När guld hettas upp, flyter slagg upp till ytan och kan avlägsnas. Stål blir smidigare och starkare genom eld. Prövning, lidande, förföljelse, är eld, som stärker vår tro och gör, att Gud, får större användning för oss. Amen !

 

Gud välsigne dig.

 

Gunilla, pastor i Tempelchurch församling.