Predikan söndag den 26 mars 2023

 

Ords 31:10-31

EN VERKLIGT GOD HUSTRU

 

Om du kan finna en verkligt god hustru är hon mera värd än dyrbara ädelstenar ! Du kan lita på henne, och hon kommer att ge dig allt du behöver. Hon kommer inte att göra dig något ont utan kommer hela sitt liv att hjälpa dig.

 

Hon skaffar ull och lin och bearbetar det med sina skickliga händer. Likt handelsfartygen för hon hem mat från avlägsna länder. Hon är uppe före solen för att laga frukost, och för att sätta tjänstefolket i arbete.

 

Hon går ut för att inspektera en åker och köper den sedan ! Med pengar som hon själv förtjänat, köper hon sedan en vingård. Hon är energisk, arbetar intensivt och sköter sitt hushåll väl. Hon arbetar till långt in på natten !

 

Hon spinner och väver sitt tyg själv. Hon tar sig an fattiga och ger dem vad de behöver. Hon är inte orolig för sina närmaste när vintern kommer, för har sytt varma kläder åt dem allesammans.

 

Hon syr sköna täcken och hon har klänningar av fint purpurfärgat linne. Hennes man är välkänd, för han hör till de styrande i staden. Hon syr fina linnekläder med skärp, som hon sedan säljer till affärsmännen.

 

Hon är en kvinna med anseende och heder, och hon är inte rädd för ålderdomen. Hon säger inget, utan att först ha tänkt igenom det, och hon är kärleksfull och vänlig. Hon vakar noga över allt som försiggår i huset och vet allt, men lathet vet hon inte av.

 

Hennes barn ger henne sin uppskattning, och det gör också hennes man. Han säger stolt: ”Det finns många fantastiska kvinnor i världen, men du överträffar dem alla !

 

Charm kan bedra och skönhet brukar inte bestå, men en kvinna som fruktar och bekänner Herren, blir verkligen prisad. Beröm henne för, allt det goda hon gör. Ja, hennes goda gärningar kommer att ge henne ära, och överallt i staden ska man tala om henne.

 

Ordspråksboken har mycket att säga om kvinnan, och den slutar passande med, att räkna upp de egenskaper en karaktärsfast kvinna bör ha. Hon är vis, företagsam och omtänksam.

 

Uppfattningen att Bibelns kvinnoideal, är en tillbakadragen och underdånig husmor är en vrångbild. Här beskrivs hon helt annorlunda.

 

Förutom att vara maka och mor är hon produktiv på många områden, engagerad i fastighetsköp, och affärer och import, från främmande länder, och både köpman, sömmerska, och odlare, samtidigt som hon sköter hemmet.

 

Men hennes styrka och värdighet sitter inte i vad hon uträttar, utan i hennes gudsfruktan. I dagens samhälle betyder utseendet oerhört mycket, men här nämns det inte med ett ord. Hennes skönhet består uteslutande i vad hon är.

 

Den kvinna som beskrivs här har en enastående förmåga. Hennes familj är välbärgad och tillhör samhällets topp. Kanske är det inte fråga om en bestämd kvinna, utan en beskrivning av den ideala kvinnan.

 

Se henne inte som en förebild att ta efter i varje detalj. Du lever knappast så länge, att du hinner uträtta allt hon gör. Men se henne som en kvinna att inspireras av, och efterlikna på de områden där du kan indentifiera dig med henne. Det finns mycket att lära av henne.

 

Ordspråksboken börjar med uppmaningen, att lita på Herren (1:7) och slutar med att beskriva en kvinna, som har följt detta råd. Hennes egenskaper går, som en röd tråd genom hela boken.

 

Hon är arbetsvillig, gudfruktig, respektfull mot sin make, engagerad för medmänniskor, sparsam, och ekonomisk. När alla dessa egenskaper går hand i hand  med gudsfruktan, leder de till glädje, framgång, respekt, och uppskattning.

 

Ordspråksboken har mycket att ge också i vår tid. Den leder oss till att söka efter vishet, hjälper oss att fatta kloka beslut och lär oss, att leva i enlighet med Guds vilja.

 

Gud välsigne dig

Gunilla, pastor i Tempelchurch församling