2 Kor 5:17

 

Alltså, om någon är i Kristus är han

en ny skapelse. Det gamla är förbi,

det nya har kommit.

 

Guds välsignelse