Ps 91:15

Han ropar till mig, och jag svarar honom. 

Jag är med honom i nöden, jag skall rädda

honom och ge honom ära.

 

Guds välsignelse....