Skänk en gåva till Tempelchurch

Bankgiro 5236-4866

Swish 123 221 32 54

Tack för din gåva.

Gud välsigne dig!

 

 

 

 

 

 

          TEMPELCHURCH
 
                
        
20 feb Ons  19,00   Bibelstudium 
23 feb Lör   16,00   Gunhild Änstgård
                                 Evangelist 
                    18,00   Gunhild Änstgård
                                 Väckelsemöte
27 feb Ons 19,00   Musik kväll med evangelist
                                 Eero Hedin, talar och
                                 sjunger
                                 
                                
                                Fika med hembakat 
                                Alltid förbön                                                                                       Servering mellan mötena                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
 
                           
                                                         
                                                                         
 
 
 
                  
 
                                              
         
      
             
       
 
           
 
                            
                
                                    
 
 
                                         
                                                                   
                                             
                                                                          
                                                      
 
                                                         
                                                             
                 
                                                                          
                                                                 
                                                              
                                                                  
                                                              
                                                                 
 
            
                      
                               
    
                

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Exempelrubrik - Syns inte på din hemsida