Obs ! Våra Gudstjänsttider är ONSDAGAR KLOCKAN 19

                                 LÖRDAGAR KLOCKAN 16 & 18 . Varmt välkomna!

 

Onsdagskvällar klockan 19 har vi olika teman varje gång.

 

 

SJÄLAVÅRDSSAMTAL bokar vi i april, det finns en ledig tid kvar i april månad och två lediga tider i maj månad. Välkommen !!

 

Själavårdssamtal med BARBRO ERLING varje månad.

Samtalen kommer att ske i Tempelchurch nya

lokal på Staffans väg 5 i Rotebro. 

Fulllständig tystnadsplikt!!

 

OBS! Tid måste bokas genom att ringa, maila eller

tala med oss vid gudstjänsten. Bokning av samtalstid

är nödvändig!!

 

Varmt välkomna att ringa eller besöka våra Gudstjänster

i Tempelchurch.