Barbro Erling har själavårdssamtal i Tempelchurch

Lördag 6 april 2019

Vi har en väntelista du kan sätta upp dig på om inga tider 

finns tillgängliga.

 

Fullständig tystnadsplikt!!

 

Ring oss , mejla eller meddela oss vid gudstjänsterna

om du önskar samtal med Barbro.

 

Välkommen!