VÅRA MÖTESTIDER:

 

LÖRDAGAR 18,00 Gudstjänstmöten

fika och samkväm från 17,30.

 

VI HAR SJÄLAVÅRD från  5 JANUARI 2019, med BARBRO ERLING (se  under fliken nyheter)